THIẾT BỊ THỂ LỎNG

PHÚC NHĨ PHÚC CHÂU

FUL tập trung vào công nghệ sản xuất dược phẩm, phục vụ lâu dài trong ngành công nghiệp điều chế dược phẩm, đặc biệt là các sản phẩm có sức ảnh hưởng lớn như chế phẩm huyết dịch,vắc xin dành cho người, vắc xin cho động vật, kỹ thuật gen và các chế dược phẩm khác.

Sản phẩm tiêu biểu